0kr
Cart

Inga produkter i varukorgen.

Allmänna Villkor Gymlivet Webbutik

1. Allmänt

Dessa villkor gäller när du som konsument eller företag gör en beställning via Gymlivets webbutik.

Avtal ingås mellan kunden och Johannes Källman, med organisationsnummer 19960119-6174 (”Johannes Källman”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Gymlivet framgår av Gymlivet webbplats, Gymlivet.com

Gymlivet har rätt att neka eller ändra en kunds beställning, exempelvis om kunden uppgivit felaktiga personuppgifter eller har betalningsanmärkningar.

Gymlivet reserverar sig för slutförsäljning och eventuella bild- och skrivfel i Gymlivets webbutik. Gymlivet har rätt att korrigera sådana fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om ett felaktigt pris har angetts för en vara som kunden har beställt, kommer Gymlivet att meddela kunden om detta och invänta kundens godkännande av det korrigerade priset innan Gymlivet fortsätter med beställningen.

All bildinformation i Gymlivets webbshop ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.

Gymlivets webbshop och dess innehåll ägs av Gymlivet. Informationen är alltså skyddad såväl immaterialrättsligt som marknadsrättsligt. Detta innebär att bland annat varumärken, bilder, grafik samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan godkännande från Gymlivet.

2. Ingåendet av avtal

För att kunna göra ett köp via Gymlivets webbshop måste kunden acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren och godkänner samtidigt att han/hon/hen har tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter enligt Gymlivets integritetspolicy.

Ett avtal om köp ingås först när Gymlivet har bekräftat kundens beställning och kunden har mottagit orderbekräftelse från Gymlivet via e-post.

3. Priser, avgifter och betalning

Vid beställning via Gymlivet webbshop gäller de priser som anges i webbshopen. Priser anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive mervärdesskatt (moms). Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Vid köp av endast digitala produkter, är ordern fraktfri oavsett orderbelopp. 

Kunden kan betala på de sätt som anges i Gymlivets webbshop. I samarbete med Klarna Checkout erbjuder Gymlivet fakturabetalning och direktbetalning.

Mer information och fullständiga villkor om Klarnas betalningssätt finns här: https://www.klarna.com/se/villkor/

Vid fakturabetalning kan en kreditupplysning göras. Kunden kommer i sådant fall att upplysas om detta.

Vid fakturabetalning skickas fakturan ut per e-post i samband med att ordern skickas. Fakturan till konsumenter har en förfallotid på 14 dagar. Fakturor till företag skickas per e-post till angiven fakturaadress och har 30 dagars förfallotid.

Gymlivet har rätt att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges i Gymlivets webbshop.

4. Kampanjer och erbjudanden

Gymlivet kan under vissa perioder erbjuda kampanjer som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa villkor. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Gymlivet i samband med kampanjen. Gymlivet har rätt att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj, gäller dessa villkor utan ändringar.

5. Leverans och transport

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges i Gymlivets webbshop. Produktens leveranstid står angiven i artikelinformationen och i kassan när kunden gör sin beställning.

Om inte annat särskilt avtalats, exempelvis i samband med bokning av varor som inte finns i lager, sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Gynlivet skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

När det gäller digitala produkter, såsom e-böcker och personliga träningsprogram, levereras dessa direkt till kunden genom e-post. Vid beställning av fysiska och digitala produkter i samma order, skickas de digitala produkterna efter godkänd betalning.

Gymlivet har rätt att fakturera en extra kostnad i det fall kunden vill ändra leveransadress och fraktbolaget tar ut en extra kostnad för att göra denna justering.

Kunden ansvarar för att undersöka att leveransen innehåller alla kolli som angivits på följesedeln och att paketet är helt när det levereras.

Om paket ska lösas ut, ska kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Kunden får en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt, om kunden lämnat mobilnummer, via sms eller telefonsamtal. Om kunden inte hämtar ut paketet, har Gymlivet rätt att debitera kunden en avgift på 250 SEK för nedlagt arbete och fraktavgifter. Ett paket som inte har lösts ut, omfattas inte av konsumenters ångerrätt eller företagens bytesrätt.

6. Ångerrätt för konsumenter

Vid köp av varor via Gymlivet webbshop gäller för konsumenter alltid 14 dagars ångerrätt. Det innebär att konsumenten har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Gymlivet detta inom 14 dagar från det att kunden tagit emot den beställda varan.

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

  • varor med bruten försegling
  • varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla
  • varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel
  • ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram med bruten försegling
  • digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium, exempelvis e-bok, applikationer, träningsprogram videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning eller direktuppspelning

Genom att kunden accepterar villkoren, samtycker kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

Rätten att ångra sig upphör alltså när kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering, exempelvis serienummer.

Ångerrätten kan endast tillämpas på hela set. Ett paket som inte har lösts ut, omfattas inte av konsumenters ångerrätt (se punkt 6 i villkoren).

Om kunden vill ångra köpet ska kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Gymlivet på det sätt som anges i Gymlivets webbshop under Ångerrätt och byten. Kunden ska fylla i returformuläret som medföljer i paketet och lägga ned det tillsammans med varorna som önskas att returneras. Om kunden använder den medföljande retursedeln, står Gymlivet för returfrakten.

Om Gymlivet webbshops alternativ på meddelande inte vill användas av kunden, kan kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).

Vid utövande av ångerrätten, ansvarar kunden för varans skick efter det att kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum som meddelandet om utövande av ångerrätt lämnats till Gymlivet. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. 

Vid fakturaköp rapporterar kunden returen hos Klarna för att pausa fakturan. Det görs enkelt via kundens Klarna-konto.

När kunden ångrar sitt köp, betalar Gymlivet tillbaka det belopp som kunden betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Gymlivet erbjuder. Vid retur av del av order, återbetalas inte leveranskostnaden. Undantag gäller även ifall kunden nått upp till fri frakt genom köp av mer än en artikel, men gör en delretur som får det kvarvarande ordervärdet att vara lägre än värdet som krävs för fri frakt. I sådana fall dras fraktsumman av från beloppet som återbetalas.

På det belopp som ska återbetalas har Gymlivet rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Gymlivet betalar tillbaka beloppet snarast, dock senast inom 14 dagar från och med det datum som Gymlivet tog emot kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Gymlivet får dock vänta med återbetalningen till Gymlivet tagit emot varan eller kunden har visat att varan har sänts tillbaka, exempelvis genom ett inlämningskvitto.

Återbetalningen kommer att ske till kunden via det betalningsalternativ som kunden valt, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

7. Övriga byten

Vid köp av varor via Gymlivets webbshop gäller för företagare 14 dagars rätt till byte.

Byte gäller inte för följande typer av varor:

  • varor med bruten försegling
  • varor som snabbt kan försämras eller bli för gammal
  • varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel
  • ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram med bruten försegling
  • digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium, exempelvis e-bok, applikationer, träningsprogram, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning eller direktuppspelning

Rätten att byta upphör alltså när kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering, exempelvis serienummer.

Bytesrätten kan endast tillämpas på hela set. Ett paket som inte har lösts ut, omfattas inte av bytesrätten (se punkt 6 i villkoren).

Om kunden vill genomföra ett byte ska kunden, inom 14 dagar från det att kunden tagit emot den beställda varan, skicka ett klart och tydligt meddelande till Gymlivet på det sätt som anges i Gymlivets webbshop under Ångerrätt och byten. Kunden ska fylla i returformuläret som medföljer i paketet och lägga ned det tillsammans med varorna som önskas att bytas.

Vid utövande av bytesrätten, ansvarar kunden för varans skick efter det att kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum som meddelandet om byte lämnats till Gymlivet. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Gymlivet enligt de anvisningar som anges i Gymlivet webbshop under Ångerrätt och byten. Om kunden använder den medföljande retursedeln, står Gymlivet för returfrakten.

Vid fakturaköp rapporterar kunden returen hos Klarna för att pausa fakturan. Det görs enkelt via kundens Klarna-konto.

När kunden ångrar sitt köp, betalar Gymlivet tillbaka det belopp som kunden betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Gymlivet erbjuder. Vid retur av del av order, återbetalas inte leveranskostnaden.

På det belopp som ska återbetalas har Gymlivet rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Gymlivet betalar tillbaka beloppet snarast, dock senast inom 14 dagar från och med det datum som Gymlivet tog emot kundens meddelande om byte. Gymlivet får dock vänta med återbetalningen till Gymlivet tagit emot varan eller kunden har visat att varan har sänts tillbaka, exempelvis genom ett inlämningskvitto.

Återbetalningen kommer att ske till kunden via det betalningsalternativ som kunden valt, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Garanti

Vissa av Gymlivets varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns i Gymlivets webbshop.

Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

9. Reklamation

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning för konsumenter och enligt gällande köplagstiftning för företag.

Kunder som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Gymlivet så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges i Gymlivets webbshop.

Konsumenter har tre års reklamationsrätt på varor inköpta i Gymlivets webbshop. Företag har två års reklamationsrätt på varor inköpta i Gymlivets webbshop. Gymlivet står för returfrakten för godkända reklamationer.

När reklamerad vara har returnerats och reklamationen har godkänts, kommer Gymlivet att kompensera kunden. Gymlivet strävar efter att det ska ske inom 30 dagar från det att Gymlivet har mottagit reklamationen. Det kan dock ta längre tid beroende på varans art. Gymlivet har rätt att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig.

10. Force Majeure

Gymlivet ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Gymlivet inte kunnat råda över, såsom allmän arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrade myndighetsbestämmelser, tekniska problem, fel i kommunikationer eller fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här har angetts. Dessa omständigheter utgör befrielsegrund som medför att Gymlivet inte har någon skyldighet att betala skadestånd. Gymlivet kan då inte heller åläggas några andra påföljder.

11. Ändringar av villkoren

Gymlivet har rätt att göra ändringar i villkoren när som helst i tiden. Alla ändringar av villkoren kommer att publiceras i Gymlivet webbshop. Ändringar gäller från det att kunden har accepterat villkoren i samband med ett nytt köp alternativt 30 dagar efter att Gymlivet har informerat kunden om ändringarna.

12. Tillämplig lag och tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Gymlivet.

Om tvist inte kan lösas i samförstånd med Gymlivet, kan kunden vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), se www.arn.se för mer information. Kunden kan även lämna ett klagomål direkt via kommissionens plattform för medling i tvister, se ec.europa.eu/consumers/odr för mer information. Om kunden lämnar in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ärendet automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan som sedan tar kontakt med Gymlivet. Vid eventuell tvist följer Gymlivet beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. Tvisten ska, om den inte kan lösas enligt ovan, avgöras av Stockholms tingsrätt.

Vid tvist som rör tolkningen eller tillämpningen av villkoren ska svensk lag tillämpas.